Fremtidens Digitale virksomhed:

Industri 4.0 - fra vision til innovativ løsning

–  et projekt, der gennemføres i 2016 -17 med støtte fra Industriens Fond

 

Formål:

Formålet med projektet er:

 

• At øge danske virksomheders konkurrenceevne

• At få visionerne om Industri 4.0 ned på jorden

• At fremme brug af ny teknologi – digitalisering, automation og robotter – til optimering og innovation

• At fremme IoT

• At kombinere teknologi, forretningsforståelse og design.

 

Der lægges vægt på en tværfaglig tilgang, hvorfor projektet henvender sig til personer med både teknisk og forretningsmæssig baggrund. Det vil derfor være relevant at inddrage 2 personer fra hver virksomhed – én med hver sin baggrund.

 

Partnere

Projektet gennemføres sammen med følgende eksperter:

• Professor Jan Damsgaard, CBS

• VP Morten Wagner, DELTA/Force Technology

• CEO Troels Seidenfaden, Seidenfaden Design CPH

• Professor Nicola Dragoni, DTU

• Professor Preben Mogensen, Aalborg Universitet

• VP Jens Christian Lindof, RTX

• Professor Jan Madsen, DTU

• CEO Kurt Godsk, TekPartner

• CEO Rune Domsten, Indesmatech

 

Og i samarbejde med følgende organisationer:

• it-forum

• BrainsBusiness

• RoboCluster

• ATV

• Industrisamarbejdet

• IDA..

 

Aktiviteter

Projektet er bygget op om følgende aktiviteter:

1. En tværfaglig seminarrække om industri 4.0 emner

2. Ekspertbistand til open innovation i business- & use-case grupper med 3 – 6 deltagere.

3. Afholdelse af IoT open innovation netværksaktiviteter i Øst og Vest

4. Formidling af viden og resultater.

 

Projektet henvender sig primært til bruger-virksomheder og forsyningsselskaber, men er også åbent for elektronik- og andre leverandørvirksomheder.

 

Virksomheder kan vælge at deltage i alle projektets aktiviteter. Projektet er dog tilrettelagt efter, at en bredere kreds deltager i seminarrækken og i de netværksaktiviteter, der følger af projektet, medens det antal virksomheder, der deltager i business- og use-case grupper vil udgøre en mindre andel.

 

Det er ikke en betingelse for deltagelse i business- og use case grupper, at man deltager i alle seminarer.

 

Tværfaglig seminar-række:

Der vil blive gennemført seminarer/workshops i samarbejde med vore organisationspartnere geografisk fordelt over landet.

 

Deltagelse i seminarerne vil som udgangspunkt være gratis.

 

Seminarerne vil blive annonceret særskilt på Indesmatechs og organisationspartnernes hjemmesider.

 

Open innovation i mindre grupper:

Mange udviklingsforløb har generiske elementer, der går på tværs af virksomheder.

Projektet tilbyder eksperthjælp til virksomheder, som samles i mindre grupper, der samarbejder om innovative business- & use-cases og udvikler løsninger sammen.

 

Grupperne kan sammensættes af personer med forskelligt fokus, men sammenfaldende udfordringer f.eks.:

• Forretningsmæssigt fokus (CEO’s, andre ledere/forretningsansvarlige)

• Teknisk/udviklingsfokus (CTO’s, R&D, udviklingschefer/teknisk ansvarlige)

• Fokus på salg og marketing (salgs- og marketingdirektører/chefer),

Eller kombinationer heraf.

 

Grupperne coaches af eksperter fra projektets partnere.

 

Hver gruppe går sammen om udvikling af en fælles løsning på et vigtigt delproblem (open innovation). De deltagende virksomheder modtager op til 48 timers ekspertbistand, ligesom deltagerne kan lære af hinandens erfaringer og dermed forkorte den samlede udviklingstid, ligesom de involverede virksomheder kan trække på mangfoldigheden i hinandens kompetencer og domæneindsigt.

 

Der etableres i alt 8 - 12 grupper, som coaches af 1-2 faglige eksperter fra partnerkredsen. Der lægges vægt på, at coachene netop tilfører de fagligheder, der er nødvendige for et godt resultat af den enkelte gruppes arbejde, hvad enten det drejer sig om forretningsforståelse, design, nye teknologiske platforme etc.

 

Ambitionen er, at projektet skaber mindst 10 nye produkter og/eller services, baseret på IoT og digitalisering.

Det koster 1.000 kr. pr. deltager at være med i en business- & use case gruppe.

 

Netværksmøder og formidling

Som led i projektet afholdes IoT open innovation netværksmøder mellem de deltagende virksomheder samt andre interesserede, således at gejsten holdes oppe hos deltagerne, og at aktiviteten kan fortsætte efter projektets afslutning – og udvides til at omfatte flere virksomheder.

 

Endvidere er det et formål med projektet at nå ud til en bredere kreds af virksomheder, så erfaringerne fra de involverede virksomheder formidles til mindst 100 øvrige virksomheder.

 

Endelig tilstræber projektet at styrke samarbejdet mellem virksomheder og universitetsverdenen ved at de ovenfor nævnte business & use-cases indgår som cases i undervisning henholdsvis efteruddannelsesforløb på universiteterne.

Indesmatech is the official rep. for Intel PSG in Denmark

Indesmatech ApS

Scion DTU

Diplomvej 381

2800 Kgs. Lyngby