Design-in & Marketing Partner

 

Dette forretningsområde er dannet på baggrund af behovet for nytænkning inden for markedsførings-og supportstruktur for de mest avancerede halvledere (chips).

 

Den nuværende struktur med multidistribution og repræsentanter (REP’s) har eksisteret i mange år og er ikke længere i stand til at støtte industriens behov for innovativ anvendelse og efterfølgende designstøtte af de mest komplekse systemchips.

 

Konceptet kan betragtes som en ”REP version 2” og kaldes DMP – Design-in og Marketing Partner.

 

Indesmatech er dermed en repræsentant for halvlederproducenterne, men med et betydeligt større ansvar for at sikre en innovativ anvendelse gennem Design Support og Markedsføring:

 

  • Innovationsteams sammensættes med designeksperter, der arbejder min. 60% af deres tid med udvikling.
  • Design Supporten udføres af ingeniører fra uafhængige design- og udviklingshuse med indgående designerfaring inden for den specifikke kompetence. De kvalificeres til opgaven og kaldes ACE – Authorized Consultant Engineer.

 

 

 

 

 

Business & Technology Innovation (BTI)

 

Alle taler om automation, robotter og digitalisering – eller om Industri 4.0. Men hvad betyder det for din virksomheds innovation og forretningsudvikling?

 

Hvilke trusler og muligheder frembyder ny teknologi?

 

Og hvordan kommer du i gang?

 

Indesmatech har mange års erfaring med it, tele og elektronik og dermed en bred palette af nye teknologier, fra hardware via kommunikations-løsninger til software.

 

I kraft af vores tekniske og forretningsmæssig indsigt tilbyder vi virksomheder, uanset størrelse eller branche, at gå hele vejen fra ny strategi til færdig implementering af din ny løsning.

 

Vi har erfaringer med praktiske løsninger inden for Internet of Things, brug af big data og sociale medier, robotter og automation samt cloud.

 

Samtidig kan vi sætte det hold af eksperter, der sikrer at din løsning kommer i mål, via et vidt forgrenet netværk af teknologi-eksperter i de udviklingshuse, som vi samarbejder med, det være sig embedded systemhuse eller virksomheder som Microsoft og IBM.

 

Vi tilbyder et indledende dialogseminar, hvor vi sammen med din leder-/udviklingsgruppe identificerer muligheder og skitserer løsninger og dermed definerer det forprojekt, som vi efterfølgende kan team’e op. For dig betyder det fuldt styr på processen og begrænset risiko.

Indesmatech er agent for nedenstående chipproducenter:

indesmatech link to Conexant Indesmatech link to Semtech